Main menu

O Muzeju otoka Brača

Muzej otoka Brača, osnovan 1979. godine, nalazi se u Škripu,  najstarijem naselju na otoku u kojemu preko pet tisuća godina traje život o čemu govore i mnogobrojni spomenici. Ime Škripa potječe od latinske imenice scrupus, koja znači «oštro, golemo kamenje», kakvo je bilo ovdje, u zaleđu rimskih kamenoloma.

U muzejskom  sklopu ambijentalnih kuća, koje dijelom zatvaraju ilirske zidine, rimski mauzolej i hrvatski tvrdalj, smješten je bogat lapidarij rimskih, kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih spomenika graditeljstva i skulpture, među kojima se ističu Herkulov lik, nalazi u Mirju i drugdje, te odljev Povaljskoga praga.

U ostalim dvoranama nalazi se zanimljiva etnografska zbirka ovog poljoprivrednog, stočarskog i kamenarskog otoka, te vrijedni predmeti kućnog namještaja. Iznad rimskog mauzoleja strši visoko kula Radojković podignuta u 16. stoljeću za mletačko-turskih ratova.