Main menu

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13).
Pristup informaciji omogućuje se:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi upoznavanja javnosti;

2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
- neposrednim davanjem informacije,
- davanjem informacije pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Zahtjev možete ispuniti ili preuzeti na linku OVDJE.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija preuzmite putem linka OVDJE.

Službenik  za informiranje:
JASNA DAMJANOVIĆ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trg sv. Petra 1, 21423 Nerežišća
Tel: +385(0)21 637 092
Fax: +385(0)21 637 093


GODIŠNJA IZVJEŠĆA

- Izvješće o provedbi za 2022. godinu
- Izvješće o provedbi za 2021. godinu